Mahallemiz

Mahallemiz Aybastı’nın batısında yer almaktadır. Mahalle Köyiçi, Tepebaşı ve Eseoğlu mahallelerinden oluşmaktadır. Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız’ın Ordu Kazası sosyal tarihi isimli eserinde KABALU VE HIDURLU VE ÇUKUR köylerinin beraber olduğu ve nüfusunun da 1455 yılında yapılan sayıma göre 36 hane olduğu belirtilmektedir. Daha sonradan bu üç köyün birbirinden ayrılarak Kabalı, Ortaköy ve Çukur isimlerini aldığı anlaşılmaktadır. Aynı köylerin 1485 ‘te 50 hane 1520’de 63 hane 1547 ‘de 113 hane 1613’te 94 hane olduğu tespit edilmiştir. Mahallenin şu andaki nüfusu 750 ‘dir ve 130 haneden oluşmaktadır. Fatih Mahallesi’nin ilk adının Kabalu olduğu bilinmektedir. 1994 yılında belediye meclisince alınan bir kararla ismi Fatih mahallesi olarak değiştirilmiştir. Mahallenin ilçeye uzaklığı 1 km.’dir. Şu anki muhtarı Hacı DOĞAN’dır.


MAHALLEDE BULUNAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
Mahallede 1 İlkokul ve üç Cami bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Merkez Camii’dir. Merkez Camii’nin bulunduğu yerdeki Cami 1965 yılında yapılmış ve 1991 yılına kadar hizmet vermiştir. Artan nüfus oranına göre yetersiz hale gelmiş ve 1991 yılında Caminin bulunduğu yere 240 Metrekarelik Merkez Camii adıyla yeni bir Cami inşaatına başlamış ve 1994 yılında inşaat tamamlanarak Cami hizmete açılmıştır. Caminin yapılışında en büyük emeği geçen imam Mahmut OVAÇIN ve Eski Muhtar Cebbar ARPACI’dır. Caminin mimarisini Tokat ili Niksar ilçesine bağlı Muammer AĞUŞ isimli mimar yapmıştır.
EĞİTİM DURUMU:
Mahallede 2 derslikli bir İlkokul bulunmaktadır. Mahallenin eğitim düzeyi yüksektir. Halkın % 90’ı okur-yazara durumdadır . Mahalle halkı tahsil yapmaktan ziyade zanaat sahibi olma gayreti içindedir. İlçeye bakıldığında mevcut lokantalarda çalışan aşçıların % 90 ‘ı Fatih Mahallesindendir.

MAHALLENİN GELENEK VE GÖRENEKLERİ :
Mahalle halkı eski gelenek ve göreneklerine bağlı olarak yaşam biçimini sürdürmektedir. Halkın gelir düzeyinin yüksek olması nedeniyle giyim ve kuşamda ilçe merkezinde yaşayan halktan bir farkı yoktur. Fatih Mahallesinde çok eski yıllardan beri süregelen Karakucak güreşleri yapılmaktadır. Kurban Bayramı’nın 2. günü yapılan güreşler Kabalı Bayramı diye nitelendirilir. Civar il ve ilçelerden gelen güreşçiler bu Bayramda güreş tutarlar. Eski yıllarda Bayrama gelen herkese yemek verilirdi. son yıllarda bu adet kaldırılmıştır.
MAHALLENİN EKONOMİK DURUMU
Mahallede halkın geçim kaynağı genel tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım ürünleri olarak en fazla fındık, patates ve halkın kendi ihtiyacını karşılayacak kadar da mısır yetiştirilmektedir. Besi hayvancılığı geçim kaynağında önemli bir yer tutmaktadır. Mahallede çok sayıda modern besi ahırları bulunmaktadır.
Geçim kaynağında tarım ve hayvancılık ne kadar önemli ise de gurbetçilik de göz ardı edilemez. Mahalledeki vatandaşlar yaz mevsiminde yurdun çeşitli yörelerine giderek buralarda inşaat sektöründe çalışmaktadır. Yurt dışı işçiliği de hayli yaygındır. Avrupa’nın ve Orta Doğunun çeşitli ülkelerinde işçileri bulunmaktadır.